Home


Wat is Karam Kriya?

Karam Kriya - Toegepaste numerologie - is een uitzonderlijke techniek om verandering teweeg te brengen. Karam Kriya werkt met de universele archetypen van cijfers om inzicht te krijgen in persoonlijke, professionele en spirituele gezondheid.


Karam Kriya is geinspireerd op de leer van Yogi Bhajan (Meester in de Kundalini Yoga) en ontwikkeld door Shiv Charan Singh. Het is een holistisch systeem dat gebruik maakt van toegepaste numerologie. Je geboortedatum geeft bijvoorbeeld duidelijkheid met betrekking tot patronen die er bestaan in je leven, je karma. Karam Kriya is een wetenschappelijke benadering om de invloed van de wet van karma in je leven te begrijpen en daarmee inzicht te verschaffen in je verleden.

Zodra je verleden transparant begint te worden, kun je veranderingen in je acties en geloofsstructuren aanbrengen die je helpen een levensverhaal te creeren dat je naar je werkelijke bestemming voert. Het is deze wetenschap die je in contact brengt met de formule die aan jouw bestaan ten grondslag ligt. Hierdoor kun je tijd en energie gebruiken voordat deze jou gebruiken; je geeft zelf vorm aan je leven zodat je mogelijkheden creeert en benut.


Karam = Structuren die ons door de tijd voeren met herhaling als enige effect.


Kriya = Het voltooien van deze structuren en het creeren van Dharmische structuren. Dit zijn voertuigen van bewustzijn die tijd gebruiken om aan tijd voorbij te gaan (Dharma = rechtvaardig leven)


Karam Kriya; La Numérologie Sacrée selon Shiv Charan Singh


Karam signifie karma, action, réaction et

générosité ou bonté.


Kriya signifie l’extinction,l’épuisement,la fin.


Karam Kriya signifie donc la fin du karma, la fin des structures, des histoires qui contrôlent notre vie.


Le Karam Kriya nous permet de comprendre l’influence de la loi du karma dans notre vie afin que notre histoire devienne transparente. En prenant conscience de la loi de cause à effet, il devient possible de mettre en place une transformation de nos schémas répétitifs afin de les épuiser, de s’en libérer, d’en guérir. Et ainsi récolter le

trésor que ces structures limitantes ont gardé et prendre la direction vers notre destinée.


« Numbers are a satellite navigation system to help you locate yourself in time and space as well as orient towards your destiny » Shiv Charan Singh


Les nombres nous emmènent au plus profond de nous-mêmes et nous ouvrent à l’universel.


Le Karam Kriya est un chemin de méditation, de centrage et de compréhension du monde guidé par les nombres. Il soutient l’éveil de la conscience et embellit notre communication et notre relation à nous-même et aux autres. Pratiqué avec honnêteté, cet enseignement peut engendrer des changements profonds dans notre vie.

(merci a www.kundalyon.org)


Training en Workshops

Kundalini Yoga Teacher Training Level 1


op 24 oktober 2020 gaat er weer een nieuwe Kundalini Yoga Leraaropleiding level 1 van start in Pellenberg bij Leuven. Deze opleiding zal weer geheel in het Nederlands onderwezen worden.


Data


WE1. 24-25 okt 2020

WE2. 14-15 nov 2020

Practicum dag. 12 dec 2020

WE3. 9-10 jan 2021

WE4. 13-14 feb 2021

WE5&6 18-21 maart 2021

WE7. 15-16 mei 2021

WE8. 12-13 juni 2021


30 juni - 5 juli 2021 Residential Duitsland


Download flyer: binnenkort

Download informatiepakket: Komt spoedig

Download aanmeldformulier: Komt spoedigKaram Kriya Numerologie Training


Een nieuwe training wordt op het moment georganiseerd.


Houdt deze website in de gaten of geef je mailadres door om op de hoogte gehouden te worden. Schrijf naar: info@karamkriya.be voor meer informatie.


Internationale Karam Kriya Training vind je hier: www.karamkriya.org


Wie is Shiv Charan Singh?

Shiv Charan Singh is de oprichter van de Karam Kriya School en een diepgaand Spiritueel leraar.

Hij is een student van de Meester van Kundalini Yoga, Yogi Bhajan. Karam Kriya is benoemd door en geinspireerd op de leer van Yogi Bhajan.


Shiv Charan Singh onderwijst Karam Kriya en Kundalini Yoga Level 1, 2 en 3 over de hele wereld. Hij is bekend om zijn authenticiteit, devotie en het creeeren van een hechte en inspirerende Sanghat (Gemeenschap).


Samen met zijn vrouw Satya Kaur heeft hij een centrum in Portugal (www.quinta-do-rajo.pt)

Zijn workshop schema vind je hier: www.karamkriya.com.pt


Shiv Charan Singh (Francais)


Disciple de Yogi Bhajan depuis 1982, il a approfondi les enseignements des grandes traditions spirituelles depuis l’adolescence. Fondateur et directeur de l’Ecole de Karam Kriya, il enseigne la numérologie depuis plus de 15 ans et utilise l’intégrité inhérente aux chiffres pour la guidance lors de consultations. Profondément engagé en tant qu’enseignant et consultant, il a écrit plusieurs livres (communication humaine, numérologie, poésie, science des mantras…) et dirige de nombreuses formations en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Russie et Liban… Des stages thématiques sont également proposés en Inde, Sri Lanka…..


L’Ecole de Numérologie Appliquée Karam Kriya, fondée et dirigée par Shiv Charan Singh, forme des consultants. La formation de consultant Karam Kriya dure 3 ans, elle met l’accent sur la communication et la relation.


(merci a www.kundalyon.org)

Copyright © 2015 karamkriya.be